THE RAINBOW SCRIBE ORIGINAL SITE

Sunday, September 20, 2015

Bulgarian -- Седмично послание на Хиларион 20-27 септември 2015г.Възлюбени,

Навсякъде има поличби, които информират хората на света, че се случва голяма промяна на планетата им и че сега е време за тях да се пробудят за знанието , че всички са взаимно свързани. Онези, които се опитаха да разделят човечеството и да го откъснат от връзката му с божественото, сега са изправени пред реалностите на техните решения и избори. Все по-трудно става да се скрие нарастващия брой на хората по света ,които търсят мирно съществуване. Докато не се обърне внимание на корена на проблема, той ще продължи. Онези, които се стремят да доминират чрез действия на война, ще продължат да бъдат излагани на ефектите от нея и ще трябва да се справят с проблемите, които създадоха , така че да удовлетворят световното население. Колкото по-скоро те осъзнаят, че всеки на Земята заслужава мирно съвместно съществуване, толкова по-скоро ще настъпи мир на Земята. Всичките им усилия до днес отразяват пряко към тях проблемите, които създадоха чрез решенията и действията си. Те трябва да поемат отговорност и ще им се поиска отговорност.

Всички човешки взаимоотношения трябва да започнат да действат в честност, лоялност и прозрачност, защото старите методи на интриги и задкулисни преговори приключиха. Тези, които продължават по старите начини, започват да бъдат излагани на светлината на истината и ще им се търси отговорност. Този факт от работата на новите енергии е довеждан до знанието на всяка нация по света. На лидерите на всяка нация подобава да развиват искрено състрадание и милост към онези, които им изясняват, че човечеството повече няма да толерира никаква форма на измама, нечестност и липса на уважение. Светът наистина стана смесица, където всяка раса е представена във всяка нация и концепцията за „другия” вече няма да се прилага. Затова става все по-ясно, че във всяко човешко сърце бие любовта и мъдростта на Създателя на Всичко Което Е и че всеки човек по света е в синхрон с всеки друг човек. Всички се стремят да изразят тази истина в ежедневието си.

Великото Пробуждане на Земните хора наистина започна и всяко събитие, което се случва, ще отразява този факт. Ще продължи да има много предизвикателства за изпитване, тъй като именно предизвикателствата и препятствията, които изникват, водят до пробуждания във всяко човешко сърце. На определен етап ще дойде осъзнаване, че човечеството участва в тази космическа еволюция заедно и от този момент нататък ускоряване на пробуждащото се съзнание ще помете света. Вие, които четете или слушате това съобщение, сте тези, които са в челните редици, вие преминахте всички изпитания, които ви бяха дадени и сега сте допълнително подсилени в ролята ви като Носители на Светлина. Вие навлизате в нова фаза на движение и дейност. Свързвайте се в сърцето си всеки ден и имайте вяра, че това, което се изисква от вас, ще ви бъде разкрито.

Ще трябва да продължите да приемате и асимилирате увеличените енергийни вливания и това ще доведе до спомняне на ролята ви в разиграването на божествения план, докато той се разиграва. Вие сте бригадата на любовта, притежателите на най-висшата алхимия на най-великата сила в цялата вселена. Дръжте се и пуснете всички енергии или ситуации, които се противопоставят на това разбиране. Вашият ум е строителят , а вие строите магически нов свят, на който да се радват всички души. По-плътните енергии нямат роля в ежедневието ви и всички останали следи от тях бързо се разсейват от съзнанието ви и от енергийното поле на аурата ви. Позволете на божествената си същност да говори чрез глас и думи, позволете на божествената си същност да излъчва добротата си в света около вас. Като Носители на Светлината повече няма да е възможно да останете малки и незабележими, приспособете се към това знание и бъдете сигурни, че винаги сте в безопасност и защитени.

Водачите ви и ангелските екипи са модернизирани, за да се оптимизира ролята ви и да се усили в по-голям ефект. Това не означава, че ставате различни; това означава, че сега работите на нивото на по-висшите аспекти на себе си, на истинската и автентичната си божествена същност. Ще бъдете насочвани да направите изборите, които ще доведат до проявление на най-смелите ви мечти и перфектната ви цел тук на Земята. Ще бъдете насочвани и вдъхновени да се придвижите напред към следващата правилна стъпка. Ще сте вдъхновени от идеи, които ви носят успех във всичките ви най-висши стремежи в ролята ви на показващи пътя за другите.

До следващата седмица ...

АЗ СЪМ Хиларион


Превод:Tauno


Канализирано чрез: Watch video version here:


2009-2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

Notice is hereby given that the creation of videos by people other than the author/channel/scribe of any messages from this author/channel/scribe is prohibited unless authorized by her.

Permission is given to share this text message on other blogs and websites as long as the text message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and author/channel/scribe's credit, copyright and live website links are included as the source of the messages.


 Thank you for including the above website link when posting this message.  
No comments:

Post a Comment