THE RAINBOW SCRIBE ORIGINAL SITE

Friday, October 5, 2018

Romîna -- The Hilarion Connection(c)Update - October 2018The Hilarion Connection(c)Update - October 2018

Preaiubiților,

Eu vin pe aripile iubirii! Energiile iubirii vin și bat la ușa voastră ... cum veți răspunde? Vreți să acceptați și să îmbrățișați acest dar prețios sau nu vă va veni să credeți că v-a găsit în sfârșit ?Fiți atenți și conștienți de evenimentele din jurul vostru în zilele și vremurile viitoare. Multe lucruri se schimbă pe planetă și din moment ce sunteți unul dintre locuitorii ei, și pentru voi. Zile pline de uimire și magie se află în fața voastră și puteți simți asta în aer. Toate ființele elementale se adună în forță pentru a crea întâmplări minunate și uimitoare, în timp ce are loc o altă schimbare.

Găsiți credința și puterea în voi de a îmbrățișa tot ceea ce se întâmplă, știind că este un semn al lucrurilor bune care vor veni. Este timpul să mergeți înainte pe calea luminii pe care ați parcurs-o. Calea înainte devine limpede pentru cei dintre voi care s-au aflat într-un tipar de ezitare și nu au știut care este următorul pas de făcut. Ascultați-vă inima, căci inima voastră indică calea spre cel mai înalt bine.

Pe măsură ce vă aliniați la aspectele voastre mai înalte, multe daruri noi încep să iasă la iveală din interiorul vostru. Unii dintre voi ar putea începe să picteze și să deseneze, altii să cânte sau să danseze. Unii vor începe să primească mesaje din lumea spiritelor - există multe uși care se deschid către abilitățile pe care le-ați uitat de mult, pe care voi ca suflet, le aveți. Energiile mai înalte care pătrund acum pe planetă sunt mai favorabile și contribuie la aducerea acestor daruri la suprafață. Este un moment al descoperirilor și concentrării asupra sinelui individual, onorați ceea ce a fost învățat în acest proces.

Fiecare persoană trebuie să urmeze calea care este dictată de inima ei. Ele vor ști ce este potrivit pentru ele și nu vor permite altora să le dicteze concepțiile lor despre bine și rău. Acest lucru va afecta în cele din urmă sistemele care au menținut controlul asupra omenirii și vor exista schimbări în convingerile religioase ale oamenilor, în legile dominante care au fost în vigoare și în modul în care funcționează guvernele voastre. Totul va fi re-inventat - tot ceea ce încă înrobește, înlănțuiește și limitează omenirea se năruie în fața ochilor lor.

Totul va deveni mai unificat devenind o parte din întregul mai mare, care onorează fiecare individ în ceea ce privește creșterea sa personală și învățarea spirituală. Toate lucrurile de pe Pământ vor integra și rezona mai mult cu energiile și vibrațiile superioare ale cosmosului universal în unitate, pace și armonie, pentru că energiile care distrag atenția de la această armonie nu mai sunt acum sprijinite de energia universală care vine. În consecință, omenirea va găsi mult mai ușor să înflorească și să prospere în noua sa lume, ea va experimenta libertatea de a fi tot ceea ce a visat vreodată că poate fi.

Până luna viitoare,

Eu sunt Hilarion

© Marlene Swetlishoff Tsu tama
Toate drepturile rezervate autorului / scribului și www.therainbowscribe.com. Copierea și traducerea acestui articol se efectuează numai prin traducătorii autorizați de autor. Cu toate acestea, link-ul live cu acest articol poate fi împărtășit altor persoane, precum și link-ul oficial furnizat de Newsletter. Nu este permisă realizarea de videoclipuri în altă limbă.http://www.therainbowscribe.com

 Traducere : Eliza Fati 


Tuesday, October 2, 2018

BRASILEIRO -- Conexão com Hilarion - Outubro 2018. Atualização http://youtu.be/sVO50b_uT1Y


Conexão com Hilarion - Outubro 2018. Atualização As energias de amor chegam batendo na porta de vocês... Como vocês responderão a elas? Vocês aceitarão e abraçarão esse precioso presente, ou vocês não acreditarão que o amor lhes encontrou finalmente? Permaneçam alertas e conscientes dos acontecimentos, em volta de vocês, nos dias e nos tempos a seguir. Muitas coisas estão mudando no planeta e para o planeta e para vocês também que são seus habitantes. Os dias de maravilhas e magia chegaram e vocês podem sentir isso no ar.”  “Todas as coisas na Terra irão integrar-se e terão ressonância plena com as energias mais elevadas e vibrações do Cosmos Universal em união, paz e harmonia, pois, as energias que distraem ou que desviam o foco dessa harmonia, não estão mais sendo suportadas pela energia universal que está entrando.”

Amados,

Eu venho nas asas do Amor! As energias de amor chegam batendo na porta de vocês... Como vocês responderão a elas? Vocês aceitarão e abraçarão esse precioso presente, ou vocês não acreditarão que o amor lhes encontrou finalmente? Permaneçam alertas e conscientes dos acontecimentos, em volta de vocês, nos dias e nos tempos a seguir. Muitas coisas estão mudando no planeta e para o planeta e para vocês também que são seus habitantes. Os dias de maravilhas e magia chegaram e vocês podem sentir isso no ar.

Todos os seres elementais estão reunidos fortemente para criarem acontecimentos maravilhosos e surpreendentes, à medida que outra mudança acontece. Encontrem a fé e a força interior para abraçarem tudo que está acontecendo, sabendo que isso é um sinal das coisas chegando. É tempo finalmente para avançarem no caminho da Luz que vocês estiveram trilhando. O caminho para avançarem se torna claro como cristal para aqueles que ainda não sabem qual é o próximo passo a seguir.

Escutem os seus corações, pois os seus corações lhes apontam o caminho para o mais elevado e maior bem para vocês. À medida que vocês se alinham com seus aspectos mais elevados, muitos novos dons começam a surgir vindos do interior de vocês. Alguns de vocês pode começar a pintar e desenhar, ou alguns de vocês pode começar a dançar ou cantar. Alguns começarão a receber mensagens vindas do mundo espiritual: há muitas portas abrindo-se para habilidades esquecidas, habilidades essas que vocês como almas sustentam. Agora as energias mais elevadas que permeiam o planeta são mais favoráveis para ajudar a trazer esses dons adiante.

É tempo de descobrirem e focarem o eu individual, e honrarem o que lhes é ensinado nesse processo. Cada pessoa precisa seguir o caminho que é ditado por seu próprio coração.

As pessoas irão saber o que é certo para elas e não irão permitir que outros ditem, falem os conceitos deles de certo ou errado. Finalmente, isso afetará o sistema que tem mantido a humanidade sob controle desse sistema, e haverá mudanças nas crenças religiosas das pessoas , nas leis vigentes e de como os governos operam.

Tudo irá ser reinventado, recriado,cada coisa que ainda amarra, acorrenta e constrange a humanidade:- irá desmoronar diante de seus olhos.

Tudo e todos se tornarão mais unidos, e fazendo parte de um todo maior, daquilo que honra cada individuo em seu crescimento pessoal e aprendizado espiritual. Todas as coisas na Terra irão integrar-se e terão ressonância plena com as energias mais elevadas e vibrações do Cosmos Universal em união, paz e harmonia, pois, as energias que distraem ou que desviam o foco dessa harmonia, não estão mais sendo suportadas pela energia universal que está entrando.

Como resultado disso, a humanidade descobrirá ser muito mais fácil florescer e prosperar em seu mundo novo. E as pessoas irão experimentar a liberdade de ser tudo que elas sonharam que elas poderiam ser.

Até o mês que vem...I AM Hilarion


©Marlene Swetlishoff/Tsu’tama.
Helena Renner tradutora e vídeo credenciada http://youtu.be/sVO50b_uT1Y

Todos os direitos reservados para a autora/canal/escrivã e www.therainbowscribe.com
Copiar e traduzir esse artigo são permitidos apenas para tradutores credenciados. Grata

NEDERLANDS -- Hilarion – oktober 2018


Hilarion – oktober 2018
Geliefden,
Ik kom op de vleugels van liefde! De energieën van liefde kloppen aan je deur ... hoe ga je reageren? Zul je dit kostbare geschenk aanvaarden en omarmen, of zul je niet geloven dat het je eindelijk heeft gevonden? Wees alert en bewust van de gebeurtenissen om je heen in de komende dagen en tijden. Veel dingen veranderen op de planeet en met de planeet en aangezien jij een van haar inwoners bent, ook bij jou. De dagen van verwondering en magie zijn vlakbij en je voelt dit in de lucht hangen. Alle elementale wezens bundelen hun krachten op wonderlijke en verbazingwekkende gebeurtenissen te creëren terwijl er weer een verschuiving plaatsvindt.
Vind het geloof en de kracht in jou om alles wat er gebeurt te omarmen, wetende dat het een teken is van goede dingen die gaan komen. Het is een tijd van eindelijk vooruitgaan op het pad van Licht dat je hebt gelopen. De weg voorwaarts wordt glashelder voor diegenen van jullie die vast zaten in een patroon van niet weten wat de volgende stap is. Luister naar je hart, want je hart wijst de weg naar je hoogste en grootste goed.
Terwijl je jezelf aanpast aan je hogere aspecten, komen er veel nieuwe geschenken naar boven in jezelf. Sommigen van jullie beginnen misschien met schilderen en tekenen, sommigen van jullie beginnen misschien met zingen of dansen. Sommigen zullen boodschappen van de geestenwereld beginnen te ontvangen - er zijn vele deuren die zich openen naar lang vergeten vermogens die je, als ziel, vasthoudt. De hogere energieën die nu de planeet doordringen zijn meer bevorderlijk/gunstig om deze geschenken naar voor te brengen. Het is een tijd van ontdekken van en focus op het individuele zelf en het eren van wat er in dit proces werd/wordt geleerd.
Iedereen moet het pad volgen dat wordt ingegeven door zijn eigen hart. Ze zullen weten wat goed voor hen is en zullen niet toestaan dat anderen hun opvattingen over goed en kwaad dicteren. Dit zal uiteindelijk invloed hebben op de systemen die de mensheid onder controle hebben gehouden en er zullen veranderingen optreden in de religieuze opvattingen van mensen, in de gangbare wetten die van kracht zijn en in hoe regeringen werken. Alles zal opnieuw worden uitgevonden - alles wat de mensheid nog steeds bindt, ketent en vernauwt, is aan het instorten voor hun ogen.
Alles zal meer verenigd worden en een deel worden van het grotere geheel, van dat wat ieder individu eert in zijn persoonlijke groei en spiritueel leren. Alle dingen op Aarde zullen meer integreren en resoneren in eenheid met de hogere energieën en vibraties van de universele kosmos, in vrede en harmonie; want de energieën die afleidden en de focus weggetrokken van deze harmonie worden nu niet meer ondersteund door de universele energie die binnenkomen. Als gevolg hiervan zal de mensheid het veel gemakkelijker vinden om te bloeien en te gedijen in hun nieuwe wereld, ze zullen de vrijheid ervaren om alles te zijn waarvan ze droomden dat ze kunnen zijn.
Tot volgende maand,
Ik Ben Hilarion
© Marlene Swetlishoff / Tsu'tama.
Alle rechten voorbehouden aan de auteur / schrijver en www.therainbowscribe.com.
Kopiëren en vertalen van dit artikel kan alleen door Scribe goedgekeurde vertalers en kan ALLEEN worden gepost op Ron Head's "Oracles and Healers" website, geen andere is toegestaan. Het delen van de door Scribe geproduceerde video is echter toegestaan:
Dit artikel is voor het leesplezier van degenen die naar deze website komen:
www.TheRainbowScribe.com

Vertaling: Agnes

Monday, October 1, 2018

CASTELLANO -- Mensaje Mensual La Conexión Hilarión© (Octubre 2018)


Top of Form
Mensaje Mensual La Conexión Hilarión©  (Octubre 2018)
Amados,
¡Vengo en las alas del amor! Las energías del amor llaman a sus puertas... ¿Cómo responderán? ¿Aceptarán y abrazarán este precioso regalo o permanecerán incrédulos de que finalmente les haya encontrado? Estén alertas y conscientes de lo que sucede a su alrededor en los días y tiempos venideros. Muchas cosas están cambiando en y al  planeta, y ya que son unos de sus habitantes, también está sucediendo en y para ustedes. Los días de maravilla y magia están sobre ustedes y puedes sentirlo en el aire. Todos los seres elementales reúnen sus fuerzas para crear sucesos maravillosos y asombrosos a medida que se produce otro cambio.

Encuentren la fe y la fuerza en su interior para abrazar todo lo que está ocurriendo, sabiendo que es un signo de cosas buenas por venir. Es el momento de finalmente avanzar en el camino de Luz que han estado recorriendo. El camino a seguir se devela para aquellos de ustedes que han estado en un patrón de espera de no saber el siguiente paso a seguir. Escuchen a tu corazón, ya que su corazón señala el camino hacia su más elevado y mayor bien.

A medida que se alinean con sus aspectos más elevados, muchos nuevos obsequios comienzan a surgir desde su interior. Algunos de ustedes pueden comenzar a pintar y dibujar, algunos de ustedes pueden comenzar a cantar o bailar. Algunos comenzarán a recibir mensajes del mundo de los espíritus: hay muchas puertas que se abren a las habilidades olvidadas que ustedes, como almas, poseen. Las energías más elevadas que ahora impregnan el planeta son más conducentes para ayudar a traer estos regalos hacia adelante. Es un momento de descubrimiento y enfoque en el ser individual y honrar lo que se aprende en este proceso.

Cada persona debe seguir el camino dictado por su propio corazón. Sabrán lo que es correcto para ustedes y no permitirán que otros dicten sus concepciones de lo que es correcto o incorrecto. Esto finalmente afectará a los sistemas que han tenido el control de la humanidad y habrá cambios en las creencias religiosas de las personas, en las leyes prevalentes que están vigentes y en la forma en que operan los gobiernos. Todo será reinventado, todo lo que aún ata, encadena y contrae a la humanidad se está desmoronando ante sus ojos.

Todo lo que honra a cada individuo en su crecimiento personal y aprendizaje espiritual se volverá más unificado y una parte del todo mayor. Todas las cosas en la Tierra se integrarán y resonarán más plenamente con las energías superiores y la vibración universal del cosmos en unidad, paz y armonía, porque las energías que distrajeron y alejaron el foco de esta armonía ya no están respaldadas por la energía universal que está entrando. Como resultado, a la humanidad le resultará mucho más fácil florecer y prosperar en su nuevo mundo, experimentarán la libertad de ser todo lo que soñaron que pueden ser. 

Hasta el próximo mes,
Yo Soy Hilarión


©Marlene Swetlishoff/Tsu’tama.
Todos los derechos están reservados a la autora / escribana y a la página web www.therainbowscribe.com. Para copiar y traducir este artículo se requiere la aprobación de los propietarios del sitio web y que los traductores sean autorizados por la Escribana.
Está prohibida la realización por parte de terceros de vídeos relacionados a estas canalizaciones en cualquier idioma.


Traducido por Esther Abreu

ENGLISH -- The Hilarion Connection(c)Update – OCTOBER 2018The Hilarion Connection(c)Update – October 2018Until next month…

I AM Hilarion


©Marlene Swetlishoff/Tsu’tama.

All rights reserved to the author/scribe and www.therainbowscribe.com. Copying and translating of this article is only by Scribe approved translators and can be posted ONLY on Ron Head’s “Oracles and Healers” website, no other is permitted. However, sharing the live link to this article on the Scribe’s website is permitted, also the Scribe produced video at the link below can also be shared with others: https://youtu.be/paDqp2ztbR8

This article is for the reading enjoyment of those who come to this website: