THE RAINBOW SCRIBE ORIGINAL SITE

Wednesday, May 8, 2019

NL -- Hilarion - mei 2019Hilarion - mei 2019
Geliefden,
Ik kom op de vleugels van liefde! De onverbiddelijke krachten van verandering werken meedogenloos om zich uit te lijnen en een nieuw bewustzijn binnen te brengen, een nieuwe manier van expressie die de geest [the mind], het hart en de spirit van al het leven hier op Aarde verheft. Deze veranderingen bevinden zich in verschillende fasen van ontplooiing afhankelijk van degene die het ervaart. In het hogere perspectief is het slechts een kwestie van tijd zoals je het hebt gekend, voor een volledig ontwaken van de mensheid om zich te manifesteren in hun innerlijke tempel van het goddelijke dat altijd in hen leefde. Naarmate meer van de mensheid dit innerlijke heiligdom binnentreedt en deelneemt aan de glorie en majesteit van hun goddelijke aard die is wie ze werkelijk zijn, zullen er ook wonderlijke gebeurtenissen plaatsvinden in de uiterlijke wereld.
De tijd van 'het tijdperk van wonderen' is in het rijk van mogelijkheden gekomen. Naarmate elke ziel opnieuw contact maakt met de kennis van het mede-scheppen met het Goddelijke in hen en de volledige verantwoordelijkheid aanvaardt voor elk woord, elke gedachte en actie, zullen zij met vreugde nieuwe creaties en ideeën toevoegen aan het veld van potentieel dat in de huidige tijd in manifestatie is gebracht. Deze opwindende ontwikkeling is een nieuwe 'primeur' voor de mensheid die nog niet eerder in de annalen van de geschiedenis van de Aarde is opgetreden. In staat zijn om zijn stempel te drukken op het nieuwe veld van bewustzijn is een groot voorrecht en een grote verantwoordelijkheid en degenen die zich bezighouden met deze nieuwe creatie weten het goed. Ze voegen alleen toe wat het hoogste goed dient voor de hele Aarde en haar bewoners.
Nieuwe samenwerkingen zullen beginnen plaatsvinden tussen mensen en de nog steeds 'onzichtbare' koninkrijken die altijd al temidden van jullie hebben bestaan. Deze koninkrijken staan staan nu gretig op om het werk te beginnen van het herstellen van alle aspecten van deze planeet tot haar oorspronkeijke ongerepte schoonheid en doel, in een gezamenlijke creatie van inspanning en focus. Het eindresultaat en de uitkomst zal de verankering van de nieuwe hemel op Aarde zijn. Dit zal de omgeving zijn waarin de mensheid dan de gelegenheid krijgt om te leren, te groeien, te ervaren, te bloeien en te gedijen, terwijl ze nieuwe gebieden van zielemogelijkheden kiezen die voor hen beschikbaar zijn in deze nieuwe arena van harmonische, vreedzame en creatieve zielengroei. Het is een dappere nieuwe wereld die voor iedereen opkomt aan de horizon !!
En dus zeggen we, hou je visie en focus van deze dappere nieuwe wereld vast... niet afwijken van je intenties om deze te zien manifesteren als de nieuwe realiteit! Soms is er nog het verschijnen van de laatste overblijfselen van de duisternis voordat de dageraad aanbreekt – en daarom moeten de wijzen sterk blijven en verbonden blijven met de hogere visie. De dagelijkse aandacht voor deze hogere ambities is in deze tijd van het grootste belang en wij rekenen erop dat je deze inspanningen voortzet. Roep ons op om je te vergezellen voordat je begint en we zullen onze kracht toevoegen om de jouwe te verbeteren. Zo is de weg van het verenigde collectieve bewustzijn dat nu stijgt naar een hoger octaaf van betrokkenheid. We voegen eraan toe dat deze inspanningen ook de sterkte en kracht vergroten van je eigen individuele velden van energetische flow - en dat kan alleen maar goed zijn!
Laat elke gedachte en intentie er een zijn voor de zegen en het hoogste goed voor iedereen, train je geest om alleen het hoogste en het beste te zien in alle situaties, mensen en omstandigheden. Deze discipline en activiteit zullen je goed van pas komen wanneer je verder treedt in het nieuwe veld van bewustzijn – want jullie zullen de onberispelijken, de onbedorvenen/onomkoopbaren zijn, die zijn uitgeprobeerd en uitgetest voorbij het uithoudingsvermogen, diegenen die letterlijk het lood van de lagere rijken van bewustzijn hebben veranderd in het goud van hun vreugdevolle Eeuwige Goddelijke Essentie. Echt, dit is een geweldige prestatie en jullie worden gevierd en toegejuigd door degenen die je zijn voorgegaan op dit pad. Goed gedaan .. we eren en groeten jullie!
Tot volgende maand …
Ik Ben Hilarion

© Marlene Swetlishoff.
Alle rechten voorbehouden aan de auteur/schrijver en www.therainbowscribe.com. Kopiëren en vertalen van dit artikel kan alleen door door Scribe goedgekeurde vertalers en kan ALLEEN worden gepost op Ron Head's "Oracles and Healers" website, geen andere is toegestaan. Het delen van de live link naar de door Scribe geproduceerde video kan echter ook met anderen worden gedeeld:
Dit artikel is bedoeld voor het leesplezier van degenen die regelmatig deze website bezoeken:
www.TheRainbowScribe.com
Dit artikel is bedoeld voor het leesplezier van degenen die regelmatig deze website bezoeken:
www.TheRainbowScribe.com
Vertaling: Agnes

Monday, May 6, 2019

RO --The Hilarion Connection(c)Update - May 2019

Preaiubiților,


Eu vin pe aripile iubirii!  Forțele inevitabile ale schimbării funcționează neîncetat pentru a alinia și a aduce o nouă conștiință, un nou mod de exprimare care elevează mintea, inima și spiritul întregii vieți aici pe Pământ.  Aceste schimbări se află în diferite stadii de desfășurare, în funcție de cel care le experimentează.  Dintr-o perspectivă mai superioară , este doar o chestiune de timp după cum cunoașteți deja, ca trezirea deplină a omenirii să manifeste divinitatea în templul lor lăuntric care a sălășluit mereu în interiorul lor. Pe măsură ce o mai mare parte din omenire intră în acest sanctuar interior și se bucură de gloria și măreția naturii lor divine, care reprezintă identitatea lor adevărată, mai multe întâmplări minunate vor avea loc și în lumea exterioară.


Timpul erei miracolelor a intrat în câmpull posibilităților. Pe măsură ce fiecare suflet se reconectează la cunoașterea co-creării împreună cu Divinitatea și acceptă întreaga responsabilitate pentru fiecare gând, cuvânt și acțiune, ei vor adăuga cu bucurie noi creații și idei în câmpul de potențiale care a fost adus în manifestare în aceste timpuri. Această dezvoltare captivantă este una "nouă" pentru omenire, care nu a mai avut loc înainte în analele istoriei Pământului. A fi capabili să imprimați noul câmp al conștiinței este un mare privilegiu și o mare responsabilitate iar cei care se angajează în această nouă creație  cunosc foarte bine acest lucru. Ei adaugă numai ceea ce servește celui mai înalt bine al întregului Pământ și al locuitorilor săi.


Există noi colaborări care vor începe să aibă loc între oameni și împărățiile încă "invizibile" care au existat întotdeauna printre voi.  Aceste împărății se ridică acum cu nerăbdare să înceapă lucrarea de restaurare a tuturor aspectelor acestei planete la frumusețea și scopul ei original, într-un efort de concentrare și creație unită. Rezultatul final va fi ancorarea noului rai pe Pământ. Acesta va fi mediul în care omenirea va avea apoi ocazia de a învăța, de a crește, de a experimenta, de a înflori și de a prospera în așa fel încât să aleagă noi zone de oportunități sufletești care le sunt disponibile în această nouă arenă a dezvoltării sufletești armonioase, pașnice și creative.  Este o lume nouă, curajoasă, care revine la orizont pentru toată lumea!


Și astfel vă spunem: mențineți-vă viziunea și concentrarea asupra acestei lumi noi curajoase ... nu vă abateți de la intențiile voastre pentru a o vedea manifestată ca noua realitate!  Uneori există apariția ultimelor vestigii ale întunericului înainte de venirea zorilor și, astfel, se cuvine ca cei înțelepți să rămână puternici și legați de viziunea înaltă. Concentrarea zilnică asupra acestor aspirații superioare este de o importanță capitală în aceste vremuri și ne bazăm pe voi să continuați aceste eforturi. Chemați-ne să ne alăturăm vouă înainte de a începe și vă vom adăuga din puterea noastră pentru a o mări pe a voastră. Aceasta este calea unei conștiințe colective unificate, care se ridică acum la o octavă mai mare a angajamentului.  Adăugăm ca aceste eforturi să vă amplifice tăria și puterea propriilor câmpuri individuale de flux energetic iar acest lucru nu poate fi decât un lucru bun!


Fie ca orice gând și intenție să fie spre binecuvântarea și binele cel mai înalt al tuturor, să vă antrenați mintea pentru a vedea numai cel mai înalt bine în toate situațiile, oamenii și circumstanțele.  Această disciplină și activitate vă vor servi bine pe măsură ce veți înainta mai departe în noul câmp al conștiinței - pentru că voi veți fi cei impecabili, incoruptibilii, care au fost încercați și testați dincolo de rezistență și au schimbat literalmente conducerea celor mai joase tărâmuri ale conștiinței  în aurul bucuriei lor esențiale divine și eterne.  Într-adevăr, aceasta este o realizare importantă și sunteți celebrați și aplaudați de cei care au trecut înaintea voastră pe această cale.  Bravo... noi vă onoram și vă salutăm!


 Până luna viitoare ...

 Eu sunt Hilarion


© Marlene Swetlishoff Tsutama

Toate drepturile rezervate autorului / scribului și www.therainbowscribe.com. Copierea și traducerea acestui articol se efectuează numai prin traducătorii autorizați de autor. Cu toate acestea, link-ul live cu acest articol poate fi împărtășit altor persoane, precum și link-ul oficial furnizat de Newsletter. Nu este permisă realizarea de videoclipuri în altă limbă.Traducere :Eliza Fati

Thursday, May 2, 2019


Conexão com Hilarion - Atualização Maio 2019

O tempo da era dos milagres chegou ao reino das possibilidades. À medida que cada alma se reconecta ao conhecimento da organização da cocriação com Divino no interior dela, e aceita a sua plena responsabilidade de cada pensamento, palavra e ação: - Ela irá de forma alegre adicionar novas criações e ideias ao campo da potencialidade que são trazidas para a manifestação nos tempos atuais. Esse desenvolvimento entusiasmante é um novo “primeiro” para a humanidade, pois, nunca nos anais da historia da Terra ele aconteceu antes, e sendo capaz de imprimir um novo campo de consciência, é, portanto, um grande privilégio e responsabilidade.”Amados, Eu venho nas asas do amor! As forças inexoráveis da mudança trabalham sem cessar para alinharem e para trazerem uma nova consciência, um novo caminho de expressão que eleva a mente, coração e espírito de toda a vida aqui na Terra. Essas mudanças estão em vários estágios de desvelamento dependendo sobre quem ela está sendo expressa. Sob as perspectivas mais elevadas, é apenas uma questão de tempo, e vocês devem saber disso, para que o divino que sempre viveu no interior da humanidade manifeste essa nova consciência. Quanto mais a humanidade entrar em seu santuário interior e toma consciência da glória e da majestade da sua natureza Divina, que ela de fato é, tanto mais, maravilhosos acontecimentos também acontecerão no mundo externo.  

O tempo da era dos milagres chegou ao reino das possibilidades. À medida que cada alma se reconecta ao conhecimento da organização da cocriação com Divino no interior dela, e aceita a sua plena responsabilidade de cada pensamento, palavra e ação: - Ela irá de forma alegre adicionar novas criações e ideias ao campo da potencialidade que são trazidas para a manifestação nos tempos atuais. Esse desenvolvimento entusiasmante é um novo “primeiro” para a humanidade, pois, nunca nos anais da historia da Terra ele aconteceu antes, e sendo capaz de imprimir um novo campo de consciência, é, portanto, um grande privilégio e responsabilidade. Aqueles que se engajam com essa nova criação sabem bem disso. Eles adicionam apenas aquilo que serve para o bem mais elevado para todos na Terra e para os seus habitantes.

Novas colaborações começarão a acontecer entre as pessoas e com os reinos ainda “invisíveis” que sempre existiram entre vocês. Agora, esses reinos surgem de forma ansiosa para começarem a trabalhar na restauração de todos os aspectos desse planeta, no que tange a sua beleza e propósitos originais intocados, em uma criação com foco e esforço. O resultado final e sua consequência será o ancoramento do novo Céu na Terra. Então, este será o ambiente, no qual a humanidade irá adquirir a oportunidade de aprender, crescer, experimentar, florescer e prosperar, à medida que ela escolhe as novas áreas de oportunidades da alma que estão disponíveis para ela nessa nova arena de harmonia e paz, e do crescimento criativo de sua alma. É um admirável mundo novo que está surgindo no horizonte para todos! E assim, nós lhes dizemos, sustentem uma visualização e foco nesse admirável mundo novo... Não desviem suas atenções, para que isso se manifeste como sendo a nova realidade! Algumas vezes, existe uma aparência dos últimos vestígios da escuridão antes que o alvorecer aconteça. Assim, compete para aqueles que são sábios para permanecerem fortes e conectados com a visão mais elevada. Foquem diariamente nas aspirações mais elevadas, pois, isso é de importância máxima durante esses tempos, e nós estamos contando com vocês para continuarem com esses esforços.

Chamem por nós, para nós nos juntarmos a vocês, antes que vocês comecem o seu dia, e nós iremos adicionar nosso poder aumentando os seus. Assim é o caminho da consciência coletiva unificada que agora surge para uma oitava mais elevada de engajamento. Nós acrescentamos dizendo que esses esforços e intenções também aumentam a força e o poder de seus próprios fluxos enérgicos em seus campos individuais, e que isso pode somente ser uma coisa boa! Permita que cada pensamento e intenção sejam para o mais elevado bem de todos, e treinem a mente de vocês para verem somente o mais elevado e o melhor em todas as situações, pessoas e circunstancias.  Essa disciplina e atividade servirão para vocês muito bem, à medida que vocês avançam no novo campo de consciência, pois, vocês irão ser aqueles que são os impecáveis, os incorruptíveis, e os que foram tentados e testados além da resistência, e que estiveram literalmente mudando o chumbo dos reinos inferiores da consciência para o ouro da prosperidade de sua Essência Divina Eterna. 

Sim de verdade, isso é uma conquista de uma importância indizível, e vocês são aclamados e aplaudidos por aqueles que vieram antes de vocês nesse caminho. Parabéns ...Muito bem realizado ...Nós lhes honramos e lhes saudamos!
Até o mês que vem...
EU SOU Hilarion 


©Marlene Swetlishoff. Escritora/canal/escrivã
Tradutora e vídeo credenciada pela autora:Helena Renner
Todos os direitos são reservados para a autora/canal/escrivã e www.therainbowscribe.com. Copiar  e traduzir esse artigo só é possível pelos tradutores aprovados pela Escrivã

CASTELLANO -- Mensaje Mensual La Conexión Hilarión© (Mayo 2019)
Mensaje Mensual La Conexión Hilarión©  (Mayo 2019)
Amados,
¡Vengo en las alas del amor! Las inexorables fuerzas del cambio trabajan implacablemente para alinearse y traer una nueva conciencia, una nueva forma de expresión que eleve la mente, el corazón y el espíritu de toda la vida aquí en la Tierra. Estos cambios se encuentran en varias etapas de desarrollo dependiendo de la persona que lo está experimentando. En la perspectiva superior, es solo una cuestión de tiempo, como lo han conocido, que un despertar completo de la humanidad se manifieste en el templo interior de lo Divino que siempre ha vivido dentro de ellos. A medida que más humanidad entre en este santuario interior y participe de la gloria y majestuosidad de su naturaleza divina, que es lo que realmente son, también sucederán acontecimientos maravillosos en el mundo exterior.

El momento de la era de los milagros ha llegado al ámbito de lo posible. A medida que cada alma se reconecta con el conocimiento de la co-creación con la Divinidad dentro de ella y acepta la responsabilidad total de cada pensamiento, palabra y acción, agregará con alegría nuevas creaciones e ideas al campo del potencial que se ha manifestado en los tiempos actuales. Este emocionante desarrollo es un nuevo "primer" para la humanidad que no ha ocurrido antes en los anales de la historia de la Tierra. Ser capaz de imprimir el nuevo campo de conciencia es un gran privilegio y responsabilidad, y aquellos que se involucran en esta nueva creación lo saben bien. Ellos solo agregan aquello que sirve al bien supremo de toda la Tierra y sus habitantes.

Nuevas colaboraciones que comenzarán a producir entre las personas y los reinos todavía "invisibles" que siempre han existido entre ustedes. Estos reinos surgen ahora con entusiasmo para comenzar el trabajo de restaurar todos los aspectos de este planeta a su belleza y propósito original en una creación conjunta de esfuerzo y enfoque. El resultado final será el anclaje del nuevo cielo en la Tierra. Este será el entorno en el que la humanidad tendrá la oportunidad de aprender, crecer, experimentar, florecer y prosperar a medida que elijan nuevas áreas de oportunidades para el alma que están disponibles para ellos en esta nueva arena de crecimiento armónico, pacífico y creativo. ¡Este es un mundo nuevo y valiente que está amaneciendo en el horizonte para todos!

Y entonces les decimos, mantenga su visión y enfoque de este nuevo y auspicioso mundo... ¡No se desvíe de sus intenciones para que lo vean manifestado como la nueva realidad! A veces, aparecen los últimos vestigios de la oscuridad antes de que llegue el amanecer, por lo que los sabios deben mantenerse fuertes y conectados a la visión superior. El enfoque diario en estas aspiraciones superiores es de suma importancia durante estos tiempos y contamos con ustedes para continuar con estos esfuerzos. Llámenos para que nos unamos a ustedes antes de comenzar y agregaremos nuestro poder para aumentar el suyo. Tal es el camino de la conciencia colectiva unificada que ahora se eleva a una octava de compromiso mayor. Agregamos que estos esfuerzos también aumentan la fuerza y el poder de sus propios campos individuales de flujo energético y ¡eso solo puede ser algo bueno!

Dejen que cada uno de sus pensamientos e intenciones sean para la bendición y el mayor bien para todos, entrenen su mente para ver solo lo más elevado y lo mejor en todas las situaciones, personas y circunstancias. Esta disciplina o actividad les será de utilidad a medida que vayan avanzando en el nuevo campo de la conciencia, ya que serán los impecables, los incorruptibles, que han sido probados más allá de la resistencia y que, literalmente, han cambiado el liderazgo de los reinos inferiores de la conciencia al oro de su gozosa Eterna Esencia Divina. En verdad, este es un logro trascendental y son celebrados y aplaudidos por aquellos que lo han precedido en este camino. ¡Bien hecho... los honramos y saludamos!

Hasta el próximo mes…
YO SOY HILARION

© Marlene Swetlishoff / Tsu'tama.
Todos los derechos están reservados a la autora / escribana y a la página web www.therainbowscribe.com. Para copiar y traducir este artículo se requiere la aprobación de los propietarios del sitio web y que los traductores sean autorizados por la Escribana.
Está prohibida la realización por parte de terceros de videos relacionados a estas canalizaciones en cualquier idioma.
 Traducido por Esther Abreu