THE RAINBOW SCRIBE ORIGINAL SITE

Monday, March 4, 2019

ROMÎNA -- HILARION MARCH 2019HILARION MARCH 2019
Preaiubiților,
Eu vin pe aripile iubirii! Calea de urmat a fost arătată iar această realizare prinde acum rădăcini în câmpul colectiv al farurilor de lumină ale lumii. Cei care au menținut curajos Lumina(și continuă să o facă) prin multe situații de încercare și testare, inclusiv experiența durerii în diferite părți ale corpului lor fizic, realizează acum că este o experiență colectivă. În acest moment al procesului de ascensiune, este necesar să se curețe corpul fizic de toate blocajele energetice și obstacolele ce stau în calea întrupării a mai multă Lumină în acest vehicol fizic minunat, care este acum în proces de transformare de la o formă mai densă la una mai plină de Lumină. Este adevărat că fiecare persoană trebuie păstreze și să susțină 99,9% Lumina în corpul fizic.
Când se va produce acest eveniment, sinele mai înalt poate și va întrupa vehicolul fizic. Apoi, va avea loc o integrare, a cărei durată poate varia de la o persoană la alta. Pentru unii, va dura o perioadă relativ scurtă de timp (câteva luni). Pentru alții, va dura mulți ani pentru a realiza acest lucru. Trebuie spus aici că acest proces are loc în fiecare suflet care trăiește pe planetă. Niciunul nu este scutit de acest eveniment așa cum se întâmplă, pentru ca întreaga umanitate să intre în tărâmurile superioare ale conștiinței, trebuie să se adreseze și purificării vehicolului lor fizic. După cum deja știți, corpul fizic este destinat să treacă prin această transformare alchimică într-un vehicol pur pentru exprimarea lui Dumnezeu în lumea formei.
Durerea care este trăită în prezent face parte din forma de densitate mai joasă, cea mai apropiată de corpul fizic real. Acest corp a fost numit corpul elemental în vremurile trecute. Aici au fost stocate înregistrările akashice ale fiecărui suflet și au fost urmărite toate încarnările sufletului pe această și pe alte planete. Același corp elemental a fost un tovarăș constant al fiecărui suflet prin fiecare încarnare pe care a experimentat-o. Au existat prea multe experiențe dureroase care au fost experimentate de fiecare suflet care au rămas nerezolvate și rămase la nivelul inconștient al minții iar acest lucru a blocat inutil progresul spiritual al fiecărui suflet în aproape fiecare viață.
Acum este momentul să "actualizăm" acest corp elemental a pentru a fi într-o lumină mai mare, astfel încât sufletul să poată lua parte la procesul de ascensiune care are loc acum. Odată ce curățarea și purficarea corpurilor fizice, mentale, eterice și emoționale continuă, de fapt, aceasta deschide calea pentru ca "sinele înalt" al omului să întrupeze corpurile fizice, mentale-eterice, emoționale și spirituale. Obiectivul final este acela că cel mai dens corp al fiecărei persoane care trăiește pe planeta Pământ va fi cel ce a fost cândva cunoscut ca "sinele inalt". Fiecare persoană va fi o Lumină vie a Sursei Creatoare în expresie aici pe Pământ. Corpurile inferioare se vor estompa încet în tărâmurile eterice și nu vor mai afecta apariția Luminii și a luminozității care există în sistemul de operare al fiecărui suflet.
Există multe schimbări treptate în cadrul sistemului de operare divin uman care trebuie să aibă loc pentru ca acest lucru să se întâmple. Acest proces nu a mai fost niciodată încercat înainte nicăieri în Creatie, așa că este ceva care necesită actualizare constantă și schimbare pe măsură ce se întâmplă. Planul divin se află într-o stare de schimbare constantă, împreună cu toate celelalte în univers. Nu există reguli grele sau rapide pentru a înainta, cu excepția faptului de a urma bunul simț și sfatul înțelept ca înainte, de a fii hidratați, de a ieși în natură printre familia de copaci, plante, flori și alte regnuri ale Pământului și de a vă îngriji unii de alții atunci când puteți. Uneori, tot ce este necesar este să dormiți mai mult timp decât ați facut-o înainte. Urmați îndemnurile trupurilor voastre fizice, mentale și emoționale, eliberați tot ceea ce vine din trecut, înlocuiți cu Lumina pură a lui Dumnezeu odată ce ați făcut acest lucru și totul va continua să se îmbunătățească. Fiți răbdători și aveți încredere că totul este bine.
Până luna viitoare ...
EU SUNT Hilarion

© Marlene Swetlishoff Tsu tama
Toate drepturile rezervate autorului / scribului
și www.therainbowscribe.com. Copierea și traducerea acestui articol se efectuează numai prin traducătorii autorizați de autor. Cu toate acestea, link-ul live cu acest articol poate fi împărtășit altor persoane, precum și link-ul oficial furnizat de Newsletter. Nu este permisă realizarea de videoclipuri în altă limbă.http://www.therainbowscribe.com
Traducere : Eliza Fati

Friday, March 1, 2019

BR -- Conexão com Hilarion Março 2019 AtualizaçãoConexão com Hilarion Março 2019 Atualização

“Esse corpo foi chamado no passado de Corpo Elemental”. Este é o lugar onde cada registro akashico de cada alma deixou arquivado e mantido os seus sinais de todas as encarnações da alma nesse planeta e em outros planetas. Ou seja, o mesmo Corpo Elemental tem sido uma companhia constante para cada alma, através de cada uma de todas as encarnações que ela tem experimentado. Tem havido experiências por demais dolorosas que foram experimentadas por cada alma que permaneceram sem resolução e que foram relegadas para os níveis inconscientes da mente, e isso foi retido desnecessariamente, atrasando o progresso espiritual de cada alma, em quase todas as vidas. Agora é o tempo de “upgrade”.
É tempo de atualizar esse Corpo Elemental para um corpo com maior Luz,de modo que a alma de uma pessoa possa fazer parte do processo de ascensão que agora está acontecendo. “

http://youtu.be/U-4qe8XG920

Amados,

Eu venho nas asas do amor! O caminho para seguir adiante foi mostrado. E agora essa percepção está enraizando-se no Campo Coletivo dos Faróis Espirituais da Luz desse mundo. Aqueles que estiveram (e ainda continuam) bravamente a manter sua Luz através de muitas situações de testes e provações, onde se inclui a experiência da dor em seus corpos físicos estão agora percebendo que  ela é uma experiência coletiva. Ela é, nesse ponto do processo de ascensão, uma necessidade para ser clareada no corpo físico de todos, no que tange aos bloqueios energéticos e das obstruções para a entrada e incorporação de mais Luz, nesse veículo físico maravilhoso que está agora em processo de transformação, da forma densa para aquela forma que é mais preenchida por Luz. È verdade que cada pessoa precisa sustentar 99%9 de Luz em seu corpo físico.

Quando esse evento acontece, o eu superior de uma pessoa pode, e o faz, incorporar no veículo físico. Então acontecerá uma integração que pode se manifestar de maneiras diferentes variando de pessoa para pessoa. Para alguns, isso se dará em um tempo relativamente curto (alguns meses). Para outros, isso levará muitos anos para que isso se cumpra. Aqui deveria ser afirmado que esse processo está acontecendo no interior de cada alma viva nesse planeta. Ninguém está isento desse evento à medida que ele acontece, pois, para toda a humanidade entrar nos reinos mais elevados da consciência, ela deve também observar a purificação de seu veiculo físico. Como vocês já sabem, o veículo físico está destinado a passar por essa transformação alquímica para uma pura expressão Divina de seu veículo no mundo da forma.

A dor que está sendo experimentada atualmente vem de uma forma mais baixa de densidade próxima do atual corpo físico. Esse corpo foi chamado no passado de Corpo Elemental.  Este é o lugar onde cada registro akashico de cada alma deixou arquivado e mantido os seus sinais de todas as encarnações da alma nesse planeta e em outros planetas. Ou seja, o mesmo Corpo Elemental tem sido uma companhia constante para cada alma, através de cada uma de todas as encarnações que ela tem experimentado.

Tem havido experiências por demais dolorosas que foram experimentadas por cada alma que permaneceram sem resolução e que foram relegadas para os níveis inconscientes da mente, e isso foi retido desnecessariamente, atrasando o progresso espiritual de cada alma, em quase todas as vidas.

Agora é o tempo de “upgrade”, é tempo de atualizar esse Corpo Elemental para um corpo com maior Luz, de modo que a alma de uma pessoa possa fazer parte do processo de ascensão que agora está acontecendo. À medida que acontece de forma contínua essa limpeza e purgar dos corpos físico, etérico-mental, emocional, saibam que isso na verdade pavimenta o caminho, para que o eu superior da pessoa encarne em seus corpos físico, etérico-mental, emocional e espiritual.

O objetivo final é aquele em que o corpo inferior de cada pessoa viva no planeta Terra seja o que foi uma vez conhecido como de “eu superior”. Cada indivíduo será uma Luz viva da Fonte do Criador em expressão aqui na Terra. Os corpos inferiores irão lentamente desmoronar nos reinos etéricos e não irão mais impactar a emergência da Luz e a luminosidade que existe no interior do sistema operante de cada alma.

Existem muitas mudanças graduais no interior do sistema humano divino operante que precisam acontecer, para que isso se manifeste. Esse processo nunca foi tentado antes em nenhuma parte da Criação, de modo que isso é algo que requer atualização constante e mudanças à medida que ele acontece. O Plano Divino está em um estado de mudança constante, juntamente com todas as outras coisas do universo.

Não existem regras duras ou rápidas para se passar, a não ser seguir o bom senso geral e os sábios conselhos dados antes, permanecerem hidratados, permanecerem fora na natureza entre a família de árvores, plantas, flores e outros reinos da Terra, para que vocês e os outros consigam se nutrir disso.

Algumas vezes esse processo faz com que vocês durmam mais horas que antes estavam acostumados. Seguirem aos sussurros de seus corpos físico, mental e emocional liberando tudo que chegar à tona vindo do passado, substituindo com a Clara Luz de Deus, como vocês já fizeram isso antes, e aí, tudo continuará melhorando.  Permaneçam com paciência e confiem que tudo está bem.

Até o mês que vem...

EU SOU Hilarion


©Marlene Swetlishoff, vídeo em inglês  https://youtu.be/wy5Pq1ALwv8

Helena Renner tradutora e vídeo credenciado pela autora
Todos os direitos são reservados a autora/escrivã e www.therainbowscribe.com. Copiar,traduzir, fazer vídeos desse artigo só com a autorização da autora.

NEDERLANDS -- Hilarion - maart 2019Hilarion - maart 2019
Geliefden,
Ik kom op de vleugels van liefde! De weg vooruit is getoond en dit besef wortelt nu in het collectieve veld van de spirituele Lichtbakens van deze wereld. Degenen die moedig hun Licht hebben behouden (en blijven behouden) doorheen veel beproevings- en testsituaties, inclusief de ervaring van pijn in verschillende delen van hun fysieke lichaam, beseffen nu dat het een collectieve ervaring is. Het is, op dit punt in het ascensieproces, een noodzaak om het fysieke lichaam te ontdoen van alle energetische blokkades en obstakels voor de intrede en belichaming van meer Licht in dit wonderbaarlijke fysieke voertuig dat nu in het proces is van transformatie van een dichtere vorm naar een vorm die meer met licht gevuld is. Het is waar dat elke persoon 99,9% Licht in zijn fysieke lichaam moet houden en behouden.
Wanneer deze gebeurtenis plaatsvindt, kan en zal het hogere zelf het fysieke voertuig belichamen. Dan vindt er een integratie plaats, waarvan de lengte van persoon tot persoon kan verschillen. Voor sommigen vraagt het een relatief korte periode (enkele maanden). Voor anderen zal het vele jaren vergen om dit te bereiken. Hier moet worden vermeld dat dit proces plaatsvindt in elke ziel die op de planeet leeft. Niemand is vrijgesteld van deze gebeurtenis zoals deze plaatsvindt, want om de hele mensheid de hogere gebieden van bewustzijn binnen te laten gaan, moet men ook zorgen voor de zuivering van hun fysieke voertuig. Zoals je al weet, is het fysieke lichaam bestemd om doorheen deze alchemistische transformatie te gaan naar een zuiver voertuig voor Gods expressie in de wereld van vorm.
De pijn die op dit moment wordt ervaren is van de lagere dichtheidsvorm het dichtst bij het daadwerkelijke fysieke lichaam. Dit lichaam werd in het verleden het elementale lichaam genoemd. Dit is waar de akasha-verslagen van elke ziel zijn opgeslagen en bijgehouden voor alle incarnaties van de ziel op deze en andere planeten. Hetzelfde elementale lichaam was een constante metgezel van elke ziel doorheen elke incarnatie die zij heeft ervaren. Er zijn te veel pijnlijke ervaringen ervaren door elke ziel die onopgelost zijn gebleven en verbannen werden naar de onbewuste niveaus van de geest en dit heeft onnodig de spirituele vooruitgang van elke ziel in bijna elk leven vertraagd.
Nu is het moment om dit elementale lichaam te 'upgraden' naar een lichaam van meer Licht, zodat iemands ziel kan deelnemen aan het ascensieproces dat nu plaatsvindt. Terwijl het reinigen en zuiveren van het fysieke, mentale, etherische en emotionele lichaam doorgaat, effent dit feitelijk de weg voor iemands 'hogere zelf' om zijn fysieke, mentale, etherische, emotionele en spirituele lichamen te belichamen. Het uiteindelijke doel is dat het laagste lichaam van elke persoon die op de planeet leeft, datgene zal zijn wat ooit bekend stond als het 'hogere zelf'. Elk individu zal hier een levend Licht van de Schepper-Bron zijn, uitgedrukt hier op Aarde. De lagere lichamen zullen langzaam vervagen in de etherische rijken en zullen niet langer van invloed zijn op de opkomst van het Licht en de lichtkracht die bestaat binnen het besturingssysteem van elke ziel.
Er zijn veel geleidelijke veranderingen binnen het goddelijke menselijke besturingssysteem die moeten plaatsvinden om dit te laten gebeuren. Dit proces is nog nooit eerder ergens in de Schepping geprobeerd, dus het is iets dat voortdurend moet worden bijgewerkt en aangepast wanneer het zich voordoet. Het goddelijke plan bevindt zich in een staat van voortdurende verandering, samen met al het andere in het universum. Er zijn geen vaste of snelle regels om te volgen, behalve om zoals voorheen algemeen gezond verstand en wijs advies te volgen; dat is gehydrateerd blijven, in de natuur verblijven onder de boomfamilie, planten, bloemen en andere koninkrijken van de Aarde en jezelf en anderen voeden zoals en wanneer je kunt. Soms is het enige dat kan worden bereikt dat je langer kunt slapen dan eerder het geval was. Volg de influisteringen van je fysieke, mentale en emotionele lichamen, laat alles los dat de kop opsteekt uit het verleden, vervang het door het heldere licht van God – eens je dit hebt gedaan, zal alles blijven verbeteren. Wees geduldig en vertrouw erop dat alles goed gaat.
Tot volgende maand …
Ik Ben Hilarion


© Marlene Swetlishoff.
Alle rechten voorbehouden aan de auteur/schrijver en www.therainbowscribe.com. Kopiëren en vertalen van dit artikel kan alleen door door Scribe goedgekeurde vertalers en kan ALLEEN worden gepost op Ron Head's "Oracles and Healers" website, geen andere is toegestaan. Het delen van de live link naar de door Scribe geproduceerde video op de onderstaande link kan echter ook met anderen worden gedeeld:

Dit artikel is voor het leesplezier van degenen die regelmatig deze website bezoeken:

 Vertaling: Agnes 
http://wakkeremensen.blogspot.be

SP -- Mensaje Mensual La Conexión Hilarión© (Marzo 2019)
Mensaje Mensual La Conexión Hilarión©  (Marzo 2019)


Amados,
¡Vengo en las alas del amor! Se ha mostrado el camino a seguir y ahora este conocimiento se está arraigando en el campo colectivo de los faros de Luz espiritual de este mundo. Aquellos que han continuado, y continúan, valientemente manteniendo su Luz a través de muchas situaciones de tratar y probar, incluyendo el  experimentar dolor en varias partes de sus cuerpos físicos, ahora se están dando cuenta de que es una experiencia colectiva. Es, en este punto del proceso de ascensión, una necesidad de despejar el cuerpo físico de todos los bloqueos y obstrucciones energéticas para la entrada y encarnación de más Luz en este maravilloso vehículo físico que ahora se encuentra en proceso de transformación, de una forma más densa a una más llena de luz. Es un hecho cierto que cada persona debe mantener y sostener 99.9% de Luz en su cuerpo físico.

Cuando ocurre este evento, el yo superior puede, y lo hace, encarnar en el vehículo físico. Luego tendrá lugar una integración, cuyo tiempo puede variar de persona a persona. Para algunos, tomará un período de tiempo relativamente corto (unos pocos meses). Para otros, llevará muchos años lograrlo. Se debe indicar aquí que este proceso está ocurriendo dentro de cada alma que vive en el planeta. Ninguno está exento de este evento tal como ocurre, ya que para que la humanidad entera pueda entrar en los reinos superiores de la conciencia, cada uno también debe ocuparse de la purificación de su vehículo físico. Como ya saben, el cuerpo físico está destinado a vivir esta transformación alquímica para pasar a ser un vehículo puro que exprese a Dios en el mundo de la forma.

El dolor que se está experimentando actualmente proviene de la forma de menor densidad más cercana al cuerpo físico. Este cuerpo ha sido llamado en tiempos pasados el cuerpo elemental. Aquí es donde se han almacenado los registros akáshicos de cada alma, los cuales guardan la información de todas las encarnaciones del alma en este y otros planetas. El cuerpo elemental siempre ha sido el mismo y un compañero constante de cada alma a través de cada encarnación que ha experimentado. Demasiadas vivencias dolorosas han sido experimentadas por cada alma, las cuales han permanecido sin resolver y relegadas a los niveles inconscientes de la mente; esto ha estado frenando innecesariamente el progreso espiritual de cada alma en casi todos sus tiempos de vida.

Ahora es el momento de "elevar" este cuerpo elemental a uno de mayor Luz para que el alma pueda participar en el proceso de ascensión que está ocurriendo. A medida que continúa la limpieza y el purgado de los cuerpos físico, mental-etérico y emocional, efectivamente se allana el camino para que el "yo superior" de cada uno encarne en los cuerpos físico, mental-etérico, emocional y espiritual. El objetivo final es que el cuerpo más denso de cada persona que vive en el planeta Tierra sea lo que una vez se conoció como el "Yo Superior". Cada individuo será una Luz viva de la Fuente del Creador expresándose aquí en la Tierra. Los cuerpos inferiores se desvanecerán lentamente en los reinos etéricos y ya no impactarán el surgimiento de la Luz y la luminosidad que existen dentro del sistema operativo de cada alma. 

Para que esto suceda, tienen que ocurrir muchos cambios graduales dentro del sistema operativo divino humano. Este proceso nunca se ha intentado antes en ningún lugar de la Creación, por lo que es algo que requiere actualizaciones y cambios constantes a medida que se produce. El Plan Divino está en un estado de cambio constante junto con todo lo demás en el Universo. No hay reglas estrictas o rápidas a seguir, excepto mantener el sentido común general y los consejos sabios ya indicados anteriormente, que es mantenerse hidratado, estar en contacto con la naturaleza, entre la familia de árboles, plantas, flores y otros reinos de la Tierra, y nutrirse unos a otros como y cuando puedan. A veces, todo lo que más pueden lograr es dormir más horas de lo que lo han hecho anteriormente. Sigan las indicaciones de sus cuerpos físico, mental y emocional, liberen todo lo que surja del pasado, reemplácenlo con la Luz clara de Dios una vez que hayan hecho esto y todo continuara mejorando. Sean pacientes y confíen en que todo está bien.

Hasta el próximo mes…
YO SOY HILARION


© Marlene Swetlishoff / Tsu'tama.
Todos los derechos están reservados a la autora / escribana y a la página web www.therainbowscribe.com. Para copiar y traducir este artículo se requiere la aprobación de los propietarios del sitio web y que los traductores sean autorizados por la Escribana.
Está prohibida la realización por parte de terceros de videos relacionados a estas canalizaciones en cualquier idioma.


https://youtu.be/wy5Pq1ALwv8 mensaje original en inglés

 Traducido por Esther Abreu 

EN -- The Hilarion Connection(c)Update – March 2019The Hilarion Connection(c)Update – March 2019Beloved Ones,

I come on the wings of love! The way forward has been shown and this realization is now taking root in the collective field of the spiritual Light beacons of this world. Those who have (and continue to) bravely maintain their Light through many trying and testing situations, including the experience of pain in various parts of their physical body, are now realizing that it is a collective experience. It is, at this point in the ascension process, a necessity to clear the physical body of all energetic blockages and obstructions to the entrance and embodiment of more Light into this wondrous physical vehicle that is now in the process of transformation from a denser form to that of one that is more Light-filled. It is true that each person must hold and sustain 99.9% Light in their physical body.
.....Until next month…

I AM Hilarion


©Marlene Swetlishoff.

All rights reserved to the author/scribe and www.therainbowscribe.com. Copying and translating of this article is only by Scribe approved translators and can be posted ONLY on Ron Head’s “Oracles and Healers” website, no other is permitted. However, sharing the live link to the Scribe produced video at the link below can also be shared with others:


This article is for the reading enjoyment of those who come regularly to this website: