THE RAINBOW SCRIBE ORIGINAL SITE

Sunday, June 3, 2018

Romîna -- Hilarion-Mesajul lunii iunie 2018




Romîna --  Hilarion-Mesajul lunii iunie 2018

Preaiubiților
Eu vin pe aripile iubirii! Efectele transformatoare ale energiilor din ce în ce mai crescânde care inundă planeta voastră sunt dificile de îndurat pentru mulți oameni. Cu toate acestea, acest lucru nu poate fi evitat și toată lumea de pe planetă trebuie să treacă prin acest proces. Observăm din tărâmurile înalte și suntem atât de mândrii de fiecare dintre voi, deoarece știm cât este dificil în aceste vremuri de mare schimbare și haos. Există atât de multe schimbări, încât chiar și cei netreziți încep să vadă imaginea de ansamblu- și anume că se întâmplă ceva important în lumea în care trăiesc.
Forțele naturii curăță fiecare parte a lumii. Mama Natură, împreuna cu elementalii au trecut la treabă pentru a curăța , vindeca și restabilii puritatea și integritatea planetei pe care trăiesc cu TOTII. Se cuvine ca fiecare dintre Lucrătorii Luminii să înceapă decretele zilnice pentru a se alătura în unitate cu elementalii aerului, focului, apei, pământului și elementelor cosmice.
Acest lucru este foarte important - ei trebuie incluși. 
Asta va ajuta la calmarea energiilor -și poate că nu o  va face instantaneu, dar va ajuta elementalii să știe că omenirea recunoaște aportul și contribuția lor importantă la bunăstarea acestei planete și a locuitorilor săi. De asemenea, locuitorii nevăzuți ai planetei Pământ trebuie să fie incluși și recunoscuți ca făcând parte din Unime, din TOT CEEA CE ESTE . De asemenea, acest lucru contribuie la recunoașterea faptului că sunt incluse și regnurile animalelor, creaturilor mărilor, păsările, insectele, viața plantelor, viața minerală și viața sub-atomică. Toate aceste regnuri cuprind întreaga planetă și TOT CEEA CE ESTE.
Aspectele mai înalte ale ființei voastre se întrupează încet în ființa voastră fizică. Acest lucru este evident datorită sentimentului de expansiune care apare chiar deasupra zonei plexului solar - aceasta este zona în care esența voastră de bază, steaua sufletului, se ancorează în corpul vostru fizic. Este important să recunoașteți acest sentiment de expansiune și să oferiți mulțumiri și recunoștinta și să vă mențineți promisiunea de a face tot ceea ce puteți din punct de vedere personal pentru a vă alinia aspectelor mai înalte ale ființei voastre - Sinelui vostru Divin - ca integrarea să aibă loc în grație și ușurință . Începeți să recunoașteți această conexiune care apare în tot ceea ce faceți.
Chemați aspectele voastre mai înalte când vă faceți decretele zilnice. Vizualizați un vortex de Lumină diamantină care emană prin vocea voastră, gura voastră, în timp ce rostiți cuvintele decretelor voastre. Acest lucru va crește puterea și eficiența acestuia. Folosiți această putere numai pentru cel mai înalt bine al tuturor atunci când afirmați. Acest lucru va produce un efect mai puternic asupra celorlalți și, prin urmare, trebuie exersat cu prudență. Folosirea greșită a puterii nu va funcționa în beneficiul oricui.
Tot ceea ce voi, Lucrători ai Luminii, faceți din acest punct, să fie întotdeauna cu intenția de a fi pentru cel mai înalt bine al tuturor. Este important să realizați , în acest moment, că voi, prin disciplina voastră de-a lungul a mulți ani în care ați fost un Lucrător al Luminii, ați devenit o ființă foarte puternică, conectată la aspectele mai înalte ale ființei voastre, și la alte aspecte care sunt chiar mai puternice . Acesta este unul dintre beneficiile tuturor exercițiilor și disciplinelor pe care le-ați efectuat. Cunoscând acest lucru și îmbrățișând acest lucru, puteți deveni tot mai puternici în tot ceea ce faceți în fiecare zi. Aceasta este o alegere făcută de fiecare.
Amintiți-vă că nu sunteți singuri! Precum ați dobândit putere, ați dobândit legiuni de Lumină - ființe angelice care lucrează cu voi în timp ce vă aflați în viața de zi cu zi. Întotdeauna să fiți blânzi cu voi înșivă și cu ceilalți pentru că acest lucru este atât de necesar în aceste vremuri.
Până luna viitoare,
Eu sunt Hilarion

*Sugestie de chemare a elementalilor, etc.
"Energii ale Estului - Aer - alătură-ni - te nouă , susține-ți-ne astăzi!
Energii ale Sudului - Foc - alătură-ni - te nouă, susține-ne astăzi!
Energii ale Vestului - Apa - alătură-ni - te nouă, susține-ne astăzi!
Energii ale Nordului - Pământ- alătură-ni - te nouă, susține-ne astăzi!
Chemăm energiile elementalilor, pietrelor și cristalelor, plantelor și copacilor și a tuturor celor ce umblă, zboară, înoată cât și tuturor celor care"există" pe Pământ să ni se alăture !

Nederlands -- Hilarion – june 2018




Hilarion – june 2018


Geliefden,

Ik kom op de vleugels van liefde! De transformerende effecten van de steeds groter wordende energieën die onze planeet overspoelen, zijn voor veel mensen moeilijk te doorstaan. Het is echter iets dat niet kan worden vermeden en iedereen op de planeet moet het proces doorlopen. We observeren vanuit de hogere rijken en we zijn zo trots op ieder van jullie, want we weten dat het moeilijk is in deze tijden van grote verandering en chaos. Er gebeuren zoveel veranderingen dat zelfs de niet-ontwaakten het grotere geheel beginnen te zien - dat er iets gedenkwaardigs gebeurt in de wereld waarin ze leven.

Alle natuurkrachten zuiveren elk deel van de wereld. Moeder Natuur en al haar elementalen zijn aan het werk om de zuiverheid en de integriteit van de planeet waarop ALLEN leven te reinigen en te helen en te herstellen. Het is gepast dat elk van de Lichtwerkers begint met dagelijkse invocaties om zich in eenheid samen te voegen met de elementalen van lucht, vuur, water, aarde en kosmische elementen.

Dit is erg belangrijk - ze moeten worden opgenomen.

Dit zal helpen om de energieën te kalmeren - het zal misschien niet meteen gebeuren, maar het zal voor hen helpen te weten dat de mensheid hun inbreng en hun belangrijke bijdrage aan het welzijn van deze planeet en haar bewoners erkent. De ongeziene bewoners van de planeet Aarde moeten ook worden opgenomen en herkend als onderdeel van de Eenheid van Al Dat Is. Het helpt ook om te erkennen dat de dierenrijken, de schepselen van de zee, de vogels, insecten, het plantenleven, het mineralenleven en het subatomaire leven ook inbegrepen zijn. Al deze koninkrijken omvatten het geheel van jullie planeet en Al Dat Is.

De hogere aspecten van je wezen zijn bezig langzaam je fysieke wezen te belichamen. Dit wordt duidelijk door het gevoel van expansie net boven je solar plexus gebied - dit is het gebied van je kernster waar je ziel in je fysieke lichaam verankert. Het is belangrijk dit gevoel van expansie te erkennen, erkentelijkheid en dankbaarheid te tonen en de belofte te houden om alles te doen wat je persoonlijk kunt om je op de hogere aspecten van je wezen te richten - je Goddelijke Zelf - zodat integratie plaatsvindt, gracieus en met gemak. Begin deze verbinding te herkennen die zich voordoet in alles wat je doet.

Haal je hogere aspect erbij wanneer je elke dag je decreten uitvoert. Visualiseer een draaikolk van diamanten Licht die doorheen je stem komt, uit je mond komt, terwijl je de woorden van je decreten uitspreekt. Dit zal de kracht en effectiviteit [van je woorden] vergroten. Gebruik deze macht alleen voor het hoogste goed van alles, terwijl je de decreten uitspreekt. Dit [uitspreken] zal een krachtiger effect op anderen stimuleren en daarom moet voorzichtigheid worden in acht genomen. Misbruik van macht werkt niet in iemands voordeel.

Alles wat jij, de Lichtwerker, vanaf nu doet, is altijd met de bedoeling dat het voor het hoogste goed van alles is. Het is belangrijk om je in deze tijd te realiseren dat je, door je disciplines gedurende al die jaren dat je een Lichtwerker bent, jezelf tot een zeer krachtig wezen hebt gemaakt.  Het is belangrijk omj e in deze tijd te realiseren dat je je verbindt met de hogere aspecten en andere aspecten van je wezen die nog krachtiger zijn . Dit is een van de voordelen van alle oefeningen en disciplines die je hebt uitgevoerd. Als je dit weet en dit ter harte neemt, kun je steeds krachtiger worden in alles wat je elke dag doet. Het is een keuze die door iedereen wordt gemaakt.

Vergeet niet dat je niet alleen bent! Naarmate je meer macht hebt verworven, heb je ook Lichtlegioenen verworven - engelenwezens, die met je werken tijdens je dagelijkse leven. Wees altijd vriendelijk voor jezelf en voor anderen, want het is erg nodig in deze tijden.

Tot volgende maand,

IK BEN Hilarion





Suggestie voor het aanroepen van de elementalen, enz. :

"Energieën van het Oosten – Lucht – kom bij ons - help ons vandaag.

 Energieën van het Zuiden - Vuur - sluit je aan bij ons - help ons vandaag.

 Energieën van het Westen - Water - doe mee - help ons vandaag.

 Energieën van het Noorden - Aarde - sluit je aan – help ons vandaag..

We roepen de energieën van de elementen op, de stenen en kristallen, de planten en bomen en alles wat loopt, kruipt, vliegt, zwemt en alles wat "is" van en op de Aarde om met ons mee te doen wanneer we **** "

[**** : hier vul je de activiteit in waarbij je hulp vraagt.]