THE RAINBOW SCRIBE ORIGINAL SITE

Saturday, August 4, 2018

NEDERLANDS -- Hilarion – augustus 2018Hilarion – augustus 2018


Geliefden,
Ik kom op de vleugels van liefde! Vanuit kosmische perspectief gebeuren veel afstemmingen (alignments) op dit ogenblik en dit zal op de een of andere manier gevolgen hebben voor alle bewoners op Aarde. Je reactie op deze gebeurtenissen zal variëren afhankelijk van je niveau van bewustzijn in verband met wat er gebeurt en van je bereidheid om meer Licht te ontvangen en te integreren in je etherische veld, wat op zijn beurt weer doorfiltert naar je fysieke lichaam en werkelijkheid. Zoals je al weet, kan meer Licht meer zuivering en reiniging van diepe patronen in de cellen betekenen, patronen die moeten worden herkend, getransmuteerd en getranscendeerd.
De meesten van jullie die dit bericht lezen of ernaar luisteren, zijn in principe op het goede spoor met je zielsplan en je hebt veel tools tot je beschikking om naar believen toe te passen als dat nodig is om op schema te blijven. Het temidden van de natuur zijn is een eenvoudige en effectieve methode die je tegelijkertijd geaard houdt. De grond met je blote voeten aanraken en de Aarde vragen om alles dat je niet langer dient, te transmuteren tot energie die ze kan gebruiken op de manier die ze het het meest nodig heeft, is een zeer effectieve manier om op te ruimen en toch nog ten dienste te zijn van de planeet en al haar bewoners.
Kijk naar de toekomst van je planeet met hoop en verwachting en voel dit in je hart en geest. Deze constante herbevestiging van een prachtige vreedzame planeet waar alles en iedereen bloeit en gedijt, helpt om dit te cementeren in het nieuwe sjabloon (template) van de nieuwe Aarde-realiteit. Werp alle tegenovergestelde energieën opzij die je tegenkomt in je dagelijkse wereldse bestaan, want deze proberen slechts de meerderheid van de mensen op de meest chaotische manieren af te leiden. Het staat echter vast dat alle pogingen als een boomerang zullen terugkeren naar de afzender van dergelijke slechte bedoelingen en deze mensen zullen dan moeten omgaan met hun eigen creaties.
Velen van jullie hebben ontdekt dat je nu in twee of meer dimensies woont en dit is een leercurve voor de meeste mensen. Het vereist het innerlijke geloof om te geloven dat wat je ervaart echt is, want het voelt vaak als een dagdroom. Observeer gewoon en pas je zoveel mogelijk aan aan dit nieuwe vermogen. Blijf gehydrateerd en reserveer elke dag minstens één  moment om jezelf te centreren en te aarden in de planeet die je thuis is. Geef waar mogelijk steun om te helpen bij gebeurtenissen die zich over de gehele lengte en breedte van de planeet in grotere mate voordoen. Hoe moeilijk het ook is, jullie zitten er allemaal samen in!
Stuur een glimlach en de roze straal van goddelijke liefde naar elke persoon die je tegenkomt. Je weet nooit hoe deze simpele handeling het leven van een ander ten goede kan beïnvloeden. Wees de liefde en het licht op elk moment, want je bent een afgezant van het goddelijke en je kan een groot verschil maken! Wankel niet in je Lichtwerk, het is van het allergrootste belang in deze chaotische tijden. Adem vrede in, adem de vrede uit en oefen dit zo vaak als je elke dag bewust kunt. Roep de Engelen en de Familie van Licht aan voor hulp, waar je ook merkt dat het nodig is. We zijn klaar en bereid!
Tot volgende maand,
IK BEN Hilarion© 2018Marlene Swetlishoff / Tsu'tama.
Alle rechten voorbehouden aan de auteur/schrijver en www.therainbowscribe.com. Kopiëren en vertalen van dit artikel kan alleen door door Scribe goedgekeurde vertalers en kan ALLEEN worden gepost op Ron Head's "Oracles and Healers" website - geen andere is toegestaan.  De live link naar dit artikel op de website van de scribe is echter wel toegestaan, evenals de door scribe geproduceerde video: https://www.youtube.com/watch?v=7IrwGwjI0mQ. Dit artikel is bedoeld als leesplezier voor de bezoekers van deze website : www.TheRainbowScribe.com
 Vertaling: Agnes 

ROMÎNA -- Hilarion-Mesajul lunii August 2018
Hilarion-Mesajul lunii August 2018

Preaiubitilor,

Cei mai mulți dintre voi care citiți sau ascultați acest mesaj vă aflați în principiu, pe calea planului vostru sufletesc și aveți multe instrumente la dispoziția voastră pentru a le pune în aplicare la nevoie, și a rămâne pe drumul cel bun. Faptul că vă aflați în mijlocul naturii este o metodă de bază, simplă și eficientă care vă va ajuta să rămâneți împământați pe Pământ în același timp. Atingând pământul în picioarele goale și cerând Pământului să ia tot ceea ce nu vă mai servește și să îl transmute în energia pe care o poate folosi în orice fel are nevoie cel mai mult este o modalitate foarte eficientă de curățare și de a fi în continuare de ajutor planetei și tuturor locuitorilor ei.

Priviți spre viitorul planetei voastre cu speranță și anticipare și simțiți acest lucru în inima și mintea voastră. Această re-afirmare constantă a unei planete frumoase pașnice, în care toată lumea și totul prosperă , ajută la întărirea acesteia în noul șablon al noii realități a Pământului. Dați deoparte orice energii contrare pe care leîntâlniți în existența voastră zilnică, pentru că acestea doar doresc să distragă majoritatea oamenilor în cele mai haotice moduri. Cu toate acestea, este stabilit ca toate astfel de încercări se revină înapoi cu efectul bumerangului la expeditorul unei astfel de intenții rele, iar acesta va trebui apoi să se ocupe de propriile sale creații.

Multi dintre voi au descoperit ca locuiesc in doua sau mai multe dimensiuni acum iar aceasta este o curba de invatare pentru cei mai multi oameni. Este nevoie de credință pentru a crede că ceea ce experimentați este real, pentru că de multe ori se simte ca un vis. Trebuie doar să observați și să vă adaptați la această nouă capacitate cât mai mult posibil. Rămâne-ți hidratați și lusțiați-vă timp cel puțin o dată pe zi pentru a vă centra și a vă înpământa pe planeta care este casa voastră. Acordați sprijin, ori de câte ori este posibil, pentru a ajuta cu evenimentele care apar cu o mai mare profunzime pe întreaga lungime și lățime a planetei. Dificil cum este, sunteți toți împreună!
Trimiteți un zâmbet și o rază roz a iubirii divine fiecărei persoane pe care o întâlniți. Nu știți niciodată cum acest act simplu poate influența viața altcuiva spre bine. Fiți iubirea și Lumina în fiecare moment, căci sunteți un emisar al Divinului și puteți face o mare diferență! Nu șovăiți în lucrarea Luminii, este de cea mai mare importanță în aceste vremuri haotice. Inspirati pacea, respirati pacea si practicați asta cat de des puteti în fiecare zi în mod constient. Chemați Îngerii și Familia de Lumină pentru asistență oriunde v-ați afla când credeti că este necesar. Suntem pregătiți pentru acest lucru și dispuși!

Până luna viitoare,

Eu sunt Hilarion© Marlene Swetlishoff Tsu tama

 Toate drepturile rezervate autorului / scribului și www.therainbowscribe.com. Copierea și traducerea acestui articol se efectuează numai prin traducătorii autorizați de autor. Cu toate acestea, link-ul live cu acest articol poate fi împărtășit altor persoane, precum și link-ul oficial furnizat de Newsletter. Nu este permisă realizarea de videoclipuri în altă limbă.

 Traducere : Eliza Fati 
https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif


Thursday, August 2, 2018

BRASILEIRO -- Conexão com Hilarion- Atualização Agosto 2018
Conexão com Hilarion- Atualização Agosto 2018

Eu venho nas asas do amor! Existem muitos alinhamentos acontecendo vistos pela perspectiva cósmica, e eles irão impactar todos os habitantes da Terra de uma maneira ou de outra. As suas reações a esses eventos irão variar de acordo com o nível de consciência de vocês sobre o que estiver acontecendo e irão variar de acordo com a prontidão de vocês em receber e integrar mais Luz em seus campos etéricos.” 


Amados,

Eu venho nas asas do amor! Existem muitos alinhamentos acontecendo, vistos pela perspectiva cósmica, e eles irão impactar todos os habitantes da Terra de uma maneira ou de outra. As suas reações a esses eventos irão variar de acordo com o nível de consciência de vocês sobre o que estiver acontecendo e irão variar de acordo com a prontidão de vocês em receber e integrar mais Luz em seus campos etéricos. E assim, a Luz por sua vez se infiltra em seus corpos físicos e na realidade de vocês. Como já sabem mais Luz pode significar mais limpezas, no sentido de purgarem os profundos padrões mantidos nas células, padrões esses que necessitam ser reconhecidos, transmutados e transcendidos.

A maioria de vocês que está lendo ou escutando essa mensagem está basicamente no caminho, no que tange ao plano de suas almas. Vocês têm muitas ferramentas à disposição para serem implementadas quando forem necessárias para manterem-se no caminho certo. Permanecer no meio da natureza é um método simples, básico e eficaz que lhes ajudará a manterem-se ancorados a Terra, ao mesmo tempo. Tocando a terra com pés descalços e pedindo à Mãe Terra para tirar tudo que não lhes serve mais, e transmutando isso em energia para que ela possa usar, por qualquer modo que ela necessite é na maioria das vezes, um caminho muito efetivo de limpeza, e ainda prestar assistência ao planeta e aos seus habitantes.

Olhem para o futuro de seu planeta com esperança, e com a antecipação em terem esse sentimento no interior de seus corações e de suas mentes. A constante reafirmação de um lindo planeta pacifico onde todos e tudo estão prosperando ajuda a consolidar isso nos novos modelos da nova realidade da Terra. Deixem de lado quaisquer energias que tenham um sentido contrario ao de vocês, e ao encontrarem essas energias no dia a dia mundano da existência de vocês, saibam que elas apenas desejam distrair a maioria das pessoas por meios dos mais caóticos.  No entanto, foi definido que todas essas tentativas irão retornar aos remetentes, destas tais más intenções, pois, eles terão que lidar com suas próprias criações.

Muitos de vocês descobriram que agora vocês estão experimentando estar em duas ou mais dimensões, e isso é uma linha de aprendizado para a maioria das pessoas. Isso requer fé interior para acreditar que o que vocês estão experimentando é real, pois, isso muitas vezes parece como um dia de sonho. Apenas, observem e ajustem-se a essa nova habilidade o máximo que for possível. Permaneçam hidratados e fiquem fora pelo menos uma vez por dia para centrarem-se e ancorando-se no planeta que é o seu lar. Deem assistência sempre que for possível ajudar com eventos que estão acontecendo com maior profusão em toda extensão e largura do planeta. Por mais difícil que seja:- Saibam que estão todos juntos!

Enviem um sorriso e raio rosa do amor Divino para cada pessoa que encontrarem. Vocês nunca sabem como esse simples ato pode impactar a vida de outra pessoa para melhor. Sejam o amor e a Luz a cada momento, pois, vocês são um Emissário do Divino e podem fazer uma grande diferença! Não vacilem no Trabalho da Luz de vocês, isso é da mais alta importância, nesses tempos caóticos. Respirem em paz, expirem a paz e pratiquem isso sempre que puderem conscientemente durante o dia, todos os dias. Chamem, pedindo aos Anjos e à Família da Luz por assistência, sempre que discernirem que ela é necessária. Nós estamos prontos e desejosos em atendê-los.  

Até o mês que vem...  
EU SOU Hilarion ©Marlene Swetlishoff/Tsu’tama.

Helena Renner tradutora e vídeo credenciada

 Todos os direitos são reservados para autora/escrivã/canal e www.therainbowscribe.com
Copiar, traduzir ou produzir vídeo desse artigo é apenas permitido pelos tradutores credenciados.